Pages Navigation Menu

Co jest lepsze kredyt czy leasing samochodowy?

Posted by on Sty 27, 2014 in Kredyty, Leasing | 4 komentarze

Zakup służbowego pojazdu to dla wielu małych przedsiębiorców poważne wyzwanie. Jaka forma finansowania jest korzystniejsza – leasing samochodowy czy kredyt? Co pozwoli na większe oszczędności? Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady, dlatego należy dokładnie przeanalizować sytuację. Dla kogo leasing samochodowy? Zgodnie z definicją leasing to umowa, w której jedna strona (leasingodawca) przekazuje drugiej (leasingobiorca) prawo do korzystania z danej rzeczy przez określony czas w zamian za ustalone opłaty ratalne. W tym przypadku przedmiotem umowy jest oczywiście pojazd. Korzyści dla leasingobiorcy to przede wszystkim niewielkie zaangażowanie kapitału własnego oraz pewne przywileje podatkowe (np. możliwość odliczenia VAT-u). Warto również zauważyć stosunkowo niewielkie wymagania formalne, jakie należy spełnić, by zawrzeć umowę. Z drugiej strony, leasingobiorca nie jest właścicielem pojazdu i nie może nim w pełni rozporządzać (np. sprzedać lub wynająć). Większość umów skonstruowana jest jednak w taki sposób, by po wygaśnięciu wyznaczonego...

Read More

Inwestowanie na giełdzie szansą na duże pieniądze?

Posted by on Sty 25, 2014 in Inwestowanie | 3 komentarze

Pieniądze rodzą pieniądze – głosi powiedzenie i trzeba przyznać, że jest w tym wiele prawdy. Dobrze zainwestowana kwota pieniędzy jest w stanie zarobić dla nas sporo. Wyśmienitym sposobem na mnożenie swojego kapitału jest inwestowanie na giełdzie. Jak to zrobić? Sposób inwestowania Istnieje kilka sposobów na inwestowanie pieniędzy – w zależności od poświęconego na to czasu, umiejętności i predyspozycji. Bez wątpienia, najpopularniejszą formą inwestowania pieniędzy jest giełda, czyli w dużym uproszczeniu – kupno i sprzedaż akcji i obligacji. Czym są akcje i obligacje? Akcje i obligacje to nic innego jak papiery wartościowe, które różnią się od siebie uprawnieniami posiadacza, a także ryzykiem, gdyż obligacje są z reguły bezpieczniejszą formą inwestowania na giełdzie. Akcje są zatem częścią wartości danej firmy, przypadające na posiadacza, a obligacje papierem dłużnym (będącym dowodem pożyczki, jakiej jej właściciel udzielił firmie). Na czym polega inwestowanie na giełdzie?...

Read More

Jak działają lokaty bankowe

Posted by on Sty 24, 2014 in Inwestowanie | 4 komentarze

Lokaty bankowe są jedną z popularnych form mnożenia pieniędzy. Nie przynoszą równie dużych zysków, jakie mogą na przykład zaproponować inwestycje giełdowe, ale – co niesłychanie ważne – są dużo bezpieczniejsze i na dłuższą metę mogą zabezpieczyć nas finansowo znaczniej lepiej. Jak zatem skorzystać z możliwości zwiększania swoich oszczędności poprzez lokaty bankowe? Rodzaje lokat bankowych Lokaty bankowe dzielą się na kilka, do których zaliczyć można: lokata terminowa (lokowanie w banku środków pieniężnych na czas określony, gdzie wypłata odsetek następuje na koniec podpisanej umowy), lokata dynamiczna (klient może wycofać z banku środki pieniężne przed końcem umowy, ale oprocentowanie jest dużo niższe), lokata rentierska (odsetki wypłacane są klientowi w określonych odstępach czasu, a umowa pomiędzy klientem a bankiem podpisywana jest na czas długoterminowy), lokata pieniężna (dochód z odrębnego konta-lokaty, gdzie środki finansowe zostają „zamrożone”, a ich wypłata możliwa jest po upłynięciu określonego...

Read More

Czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Posted by on Sty 23, 2014 in Ubezpieczenia | 15 komentarzy

Każda osoba, która wyjeżdża za granicę, powinna sprawdzić jakie korzyści daje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jedną z podstawowych spraw, o których należy pamiętać przed opuszczeniem kraju, jest upewnienie się, że w razie nagłej choroby lub wypadku zostaniemy otoczeni odpowiednią opieką medyczną. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – dlaczego warto? EKUZ to przede wszystkim dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w większości krajów Europejskich (wszystkich państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Szwajcarii). Dzięki EKUZ w razie choroby lub nagłego wypadku możemy liczyć na taką samą opiekę medyczną, jaka gwarantowana jest obywatelom państwa, w którym przebywamy. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – kto może ją otrzymać? EKUZ jest wydawana każdej osobie, która regularnie opłaca składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz członkom jej rodziny. Nie dotyczy to oczywiście osób, które pracują za granicą i w związku z tym nie należą już...

Read More

Agresywne oszczędzanie pieniędzy?

Posted by on Sty 22, 2014 in Inwestowanie, Oszczędzanie | 2 komentarze

Dlaczego giełda tak przyciąga ludzi? Przede wszystkim dlatego, że oszczędzanie pieniędzy musi być agresywne, aby było efektywne. A na giełdzie można dużo i szybko zarobić. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Giełda w Warszawie zaczęła funkcjonować w 1991 roku. W ciągu ponad 20 lat byliśmy świadkami wysokich wzlotów i wielkich upadków. Chociaż wielu spółkom idzie od lat tak samo. Niektóre pojawiają się szybko, zarabiają i nagle znikają. Inne powoli pną się do góry. Obecnie na giełdzie funkcjonuje 446 spółek, które dają szanse swoim inwestorom zarobić lub stracić. Warto wiedzieć, że najważniejszymi indeksami na naszej rodzimej giełdzie są: sWIG80, mWIG40, WIG30 i WIG. Najczęściej w wiadomościach pojawiają się notowania WIG20 – czyli 20 największych spółek. Oszczędzanie pieniędzy na giełdzie? To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ obserwując wielkich graczy można doznać wrażenia, że robią oni wszystko i nic. A już na pewno...

Read More
Strona 2 z 512345